Kontakta oss

 

Uppdrag Namn Adress Ort Tel Epost
Ordförande
Kassör
Patrik Nykvist Kalvhagen 3 430 85 Brännö 0734-222642  nykvist.patrik@telia.com
Sekreterare Mats Andersson  Kvigvallen 40B  43085 Brännö  0709-751178  maan@live.se
Ledamot Tommy Berntsson Gålebergssvägen 27 430 80 Asperö 0707-834394 tommyberntsson8@gmail.com
Ledamot  Berne Johansson  Flogenvägen 18 430 85 Brännö  0723-870872
Ledamot
Ungdomsansvarig
Webbansvarig
Viktor Törnkvist  Brattenvägen 47  43084 Styrsö  0707-557621   lcv.tornkvist@gmail.com
 Ledamot  Alexander Mammos  Styrsö Kungspark 8  43084 Styrsö  0768-608008  alex.mammos@telia.com
Ledamot 5 Marianne Mattson  Husefladen 23  43085 Brännö  0730-792373  mm.branno@telia.com
Korrespondent Patrik Nykvist Kalvhagen 3 430 85 Brännö 0734-222642 nykvist.patrik@telia.com
Revisor 1 Sture Karlund
Revisor 2 Leif Karlsson
Kustjaktrådet Hans Eriksson  Knippleskärsgatan 12  42157 Västra Frölunda  0702-826323  gg922mentor@gmail.com