Nyheter Arkiv

Lyckad kompletteringsutbildning (KU 4 LS) för jakthundsinstruktörer .

Lyckad kompletteringsutbildning (KU 4 LS) för jakthundsinstruktörer .

Huvuddelen av kretsens jakthundsinstruktörer förkovrade sig söndagen den 11 juni genom att delta i kompletteringsutbildning 4 Lätta Steg i Pärup.

Utbildningen blev lyckad och gav en del ”nya lärdomskorn” inför kommande kurser på hemmaplan.

Läs mer här: https://jagareforbundetskane.se/nyheter-listas/nyheter/lyckad-minivariant-i-paerup-av-den-instaellda-ku-4-laetta-steg 

Läs mer

2023 Domarprov efter kurs viltspår

Tiden går fort, nu är även årets viltspårkurser genomförda, totalt 25 elever godkända.

Vi har även avverkat de utlovade domarproven efter årets examen.

Förutsättningarna för att genomföra proven var inte optimala, snustorrt i markerna och mycket pollen i luften.

Tror ändå att huvuddelen av de ekipage som testade domarprov är nöjda.

Alla anlagsproven  godkända och de som testade i öppenklass – presterade 5 st 1:0r och 5 st 2:or i betyg – bra jobbat i torkan! 🙂

2023 ViltspårB reviderad domarprov

Läs mer

Avskjutningsrapportering Skåne

Avskjutningsrapportering Skåne

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt. 😄 (mer …)

Läs mer

Ny hemsida

Jägareförbundet Skåne och Sydskånes jaktvårdskrets har fått nya hemsidor!

Vår länsförening Jägareförbundet Skåne har skapat en egen hemsida – https://skanskajagarsallskapet.se/ 

Sydskånes jaktvårdskrets har likaså skapat ny hemsida – https://krets.jagareforbundet.se/sydskane

Sydskånes jaktvårdskrets kan du också hitta under fliken ”Jaktvårdskretsar” på länsföreningens hemsida.

Vi kommer på kretsens hemsida att lägga in information och nyheter från kretsen och  från de aktiviteter som genomförs inom kretsen.

 

 

Läs mer