Vetlanda Jaktvårdskrets

Vetlanda Jaktvårdskrets är en del av Svenska Jägareförbundet. Vi arbetar aktivt med en rad frågor, vi har en hundgrupp som till exempel anordnar ett mycket uppskattat kretsmästerskap i eftersök.
Hundgruppen arbetar även för att tillse att det finns eftersöksekipage som uppfyller kraven för att göra eftersök på trafikskadat vilt.

Vi har en ungdomsverksamhet som verkar för att främja ungdomarnas första steg på Dianas stigar.

Det anordnas kretstävlingar i skytte samt en rad andra aktiviteter årligen.

Viltförvaltning är en av grundpelarna i vår verksamhet och var också en bidragande för att inte säga Den bidragande anledningen till att Jägareförbundet startades år 1830.

Vi vårdar det vilda!

 

 

 

Sidan är under uppbyggnad och vi ser fram emot era synpunkter.
MVH: Styrelsen