Styrelsen

Jägareförbundet Vilhelmina

KRETSENS STYRELSE 2023

Ordinarie ledamöter                                                              

Willy Nilsson, ordförande

Rolf Nyman, vice ordförande

Daniel Larneback, sekreterare

Eva Risberg-Abrahamsson, JAQT

Robert Mannelqvist, webmaster & kassör

Jörgen Rickefors

Joakim Sandqvist, dovdjur & eftersök


Suppleanter                                                                               

Åsa Olofsson, utbildningsansvarig

Per Lidberg

Jan Vedbring

Randi Hansson

Erik Karlsson

Mikael Abramsson