Styrelsen

Jägareförbundet Vilhelmina

KRETSENS STYRELSE 2022

Ordinarie ledamöter                                                              

André Berg, ordförande

Daniel Larneback, sekreterare

Eva Risberg-Abrahamsson, JAQT

Robert Mannelqvist, webmaster & kassör

Jörgen Rickefors

Joakim Sandqvist, vice ordförande & eftersök


Suppleanter                                                                               

Åsa Olofsson, utbildningsansvarig

Per Lidberg

Jan Vedbring

Randi Hansson

Anders Karlsson

Anette Abrahamsson