Styrelsen

 Styrelse- och funktionärsförteckning 2024

Ordförande
Korresponderande
Åke Niklasson
Skalltorp  336
447 96 Älvängen
ake.niklasson335@gmail.com
0705-44 97 25
0303 – 745 159
Vice ordförande Björn Seve
Kattleberg 240
445 97 Älvängen
bjorn.seve@telia.com
0707-61 27 47,
0303-748 205
Sekreterare Vakant
Kassör Richard Costa
Kullängen 155
446 91 Alvhem
070-594 7222
richard.costa@ventim.se
Ledamot Glenn Svensson
Knaptorp 220
446 95 Älvängen
s.glenn@telia.com
0303- 749 306
0705 – 920 255
Suppleant Niclas Engström
Emylundsvägen 30
446 95 Älvängen
073-380 1330
niclas1@hotmail.com
Suppleant Fredrik Lundin
Syrenvägen 1F
442 70 Kärna
fredrik.lundin@oarvet.se
070-164 6060
Revisor Håkan Jonasson
Skaggata Änghagen 570
446 Hålanda
0520-66 81 60
hakan.metha@outlook.com
Revisor Douglas Hjärtinge
Verle 390
446 96 Hålanda
0520 – 668 362
073 – 420 45 94
Revisorsuppleant Manuel Costa
Rishedsvägen 20
449 50 Alafors
031-89 01 54
manuel.costa@armatec.se
Revisorsuppleant Stefan Hellström
Brandsbov 12
449 44 Nol
0303 – 74 18 67
stefan.hellstrom@vasakronan.se
Valberedning
Sammankallande
Robin Hjertman
Utby Skattegård 165
446 95 Älvängen
070-280 2363
robin_hjertman@hotmail.com
Valberedning Sonny Hjertman
Utby 185
446 95 Älvängen