Viltolycka .. vad gör jag ?

Om olyckan är framme !

 vem ringer jag ? hur är jag försäkrad ? 

När du ringer 112:  lämnar du all information som efterfrågas.


 

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

 1.  Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
 2. Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
 3. Ring 112 och anmäl olyckan.
 4.  Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
 5. Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
 6. Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet. Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras. Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.
 7. Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om: Olycksplatsen – vägnummer, ort, kännemärke.Hur olycksplatsen är markerad – markeringsremsa, plastkasse etc.Viltslag – rådjur, älg, vildsvin m.mViltets flyktväg – i vilken rikting djuret försvann.För de människor som arbetar med eftersök av trafi kskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att ett bra eftersök ska kunna genomföras och ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande. Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen.Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen säkerhet.Att kollidera med ett vilt djur kan hända oss alla.
 8. Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott.
 9. Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (exv. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren.Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.
 • Invänta Polis eller annan utsedd person som hänvisas till platsen.

 

 • Jan-Erik Johansson
 • Vildrosvägen 11, 449 40 NOL jan-erik.johansson@mapei.se  
 • 0303 – 741 523, 0702 – 77 05 26