Besiktningsmän.

Här finns en uppställning av de besiktningsmän inom länsföreningen, som länsstyrelsen har förordnat för skador på tamdjur orsakade av rovdjur. Kontakta närmaste besiktningsman vid misstänkta skador på tamdjur, som kan ha orsakats av rovdjur.

Besiktningsmän för skador på tamdjur orsakade av rovdjur.

Göte Johansson

Göte Johansson

Styrelseledamot

Styrelsens kontaktman i Jakt & Fauna Bosatt i Dals Långed

0531-402 86
070-232 24 02ekebol@telia.se

Andreas Eriksson

Bosatt i Kungälv

070-568 44 87

Bertil Andersson

Bosatt i Skepplanda

070-432 04 23

Jimmy Karlsson

Bosatt i Bullaren

070-513 57 46

123