Eftersök och Viltolyckor.

 

Eftersök

Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Inom kretsen har vi ett flertal duktiga eftersöksekipage som har genomfört jägarförbundets eftersöks utbildning. Kontakta oss om du behöver hjälp att få tillgång till ett eftersöksekipage.

 

Viltolycka

Den fordonsförare som varit inblandat i en sammanstötning med älg, hjort, rådjur, vildsvin, utter, mufflonfår, örn eller något av våra stora rovdjur är alltid skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet genom att ringa 112. Polisen kontaktar sedan en eftersöksjägare inom Nationella Viltolycksrådet som undersöker och genomför eventuellt eftersök.

För att läsa mer om viltolyckor www.viltolycka.se

Viltolycksorganisationen i Alingsås kommun består av cirka 20 jägare uppdelade i 13 områden.

Under 2017 skedde det mer än 460 viltolyckor i Alingsås. De flesta av olyckorna var med rådjur följt av dovhjort, vildsvin och älg.

123