Arkiv | juli, 2014

Jaktlagsutredningen: Få förenklingar av regler, men mer byråkrati

När jaktlagsutredningen i dag presenterar sitt andra delbetänkande kan Svenska jägarförbundet konstatera att utredningen leder till mer byråkrati och inte tillräckliga förenklingar, vilket var utredningens syfte

Jaktlagsutredningens andra delbetänkande berör egentligen bara tre frågor: Arrendatorers jakträtt, möjligheter till att använda vilt- eller åtelkameror och utfodring av vilt.

När utredningen tillsattes ville regeringen ha enkla och tydliga regler kring jakten. Tyvärr ser vi att utredningen går i motsatt riktning. Utredaren har goda ambitioner om att skapa bra förutsättningar och en modernare lagstiftning. Men åtgärderna går inte tillräckligt långt och ibland blir de kontraproduktiva, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Utredningen vill bland annat införa förbud mot stödjande utfodring av klövvilt under vegetationsperioden och att länsstyrelserna ska kunna utfärda utfordringsförbud för klövvilt året om.

Genom de regler som man nu vill införa för att komma åt de fåtal markägare och jägare som utfodrar offensivt eller felaktigt kan myndigheterna slå undan benen på de som under vintern vill hjälpa några svältande rådjur. Självklart är vi rörande överens om att otillbörlig utfodring ska bort. Men när reglerna går så långt att det behövs undantag för att sätta upp en saltsten, måste utredaren fundera över hur reglerna ska vara konstruerade.

Åtel- och viltkameror används bland annat för att se när och hur många vildsvin som går fram till matplatser. Anledningen till att många markägare och jägare vill ha tillgång till dessa kameror är att vildsvinen är nattaktiva och svårinventerade.

Utredaren vill se förenkling av reglerna. Det är bra. Vi tycker dock inte att det ska behövas tillstånd för att sätta upp viltkameror. Ju bättre möjligheter vi får att bedöma den lokala vildsvinsstammen, desto bättre kan vi anpassa jakten efter stammens storlek. Det borde vara möjligt att finna enklare lösningar på hanteringen av viltkameror, särskilt om vi beaktar mårdhund och andra invasiva arter, säger Bo Sköld.

Svenska Jägareförbundet menar utredningens förslag sammantaget inte underlättar viltförvaltningen tillräckligt mycket.

Vi har bra förslag för att lösa de problem som vi ser i det andra delbetänkandet. Låt oss därför under den kommande remisshanteringen finna lösningar som fungerar, är enkla och tydliga för både jägare, markägare och ansvariga myndigheter, säger Bo Sköld.

För mer information kontakta:

Ola Wälimaa, förbundsjurist Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 22

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet, 0155-24 62 02

 

Läs mer