Tider för KM 2019 Jaktstig Viltspår Trap Älgbanan

 

Jaktstig: Gåvastbo banan lördagen den 27/4 anmälan mellan kl 09:00-09:30

Viltspår: Lördagen den 4/5 träffas vi  kl 08:00 och drar lott om spår och domare, sista anmälningsdag den 15/4 till Mona Eden på tel: 070-2214140 

Trap: trapbanan vid vendels skyttecenter den 24/8 anmälan mellan 09:00- 09:30 Km och banmästerskap

Älgbana: vid vendels skyttecenter den 21/9 anmälan mellen 09:00- 09:30 Km och banmästerskap