Öppentider älgbanan vendel skyttecenter 2020

Älgbanan öppettider är som följer

Torsdagar: 7 Maj – 11 Juni kl 18:00 – 20:00

Torsdagar 25 Juli – 3 Sept 18:00 – 20:00

Söndagar 26 Juli – 27 Sept 09:00 – 11:00

Tisdagskvällar markörskjutning för tjänstgörande personal endast under hösten, då det är inställt under våren på grund av rådande förhållanden

Banmästerskap lördagen den 19 September. Anmälan mellan 0900-0930

Banchef Jan Hübinette 070-6926748

Banchef Torgny Gille 072-7425338

Vid dåligt deltagarantal stänges banan tidigare