Arkiv | februari, 2015

Välbesökt Årsmöte!

Närmare 40 medlemmar hade hörsammat kallelsen till Kretsårsmötet i onsdags som hölls kyrkanshus i österbybruk.

Kvällens program innehöll förutom de stadgebundna årsmötesförhandlingarna, fika, chans till att delta på Länsföreningens åteljakt på Vildsvin samt Att Håkan Nylund informerade från Länsföreningen
Sist men inte minst delades välförtjänta vinstplaketter ut till framskjutna placeringar till skyttar inom de tre olika disciplinerna jägarTrapp, Älgbana,och Hagelstig.

Mer detaljer kommer att publiceras när protokollet från Årsmötet är justerat och officiellt.
Håll ögonen öppna!
Hemsidan kommer också att uppdateras därefter!
Vill du även få epostutskick med nyheter och övrig info meddela din e-postadress till kretsstyrelsen –  dannemoravendel@gmail.com
Kretsstyrelsen gm Torgny Gille

Läs mer

ÅRSMÖTE

K A L L E L S E

                              TILL MEDLEMMAR

                                             I

JÄGAREFÖRBUNDET DANNEMORA VENDEL

Kallas härmed till ordinarie   ÅRSMÖTE.

Onsdagen den 18 februari 2015 vid

KYRKANS HUS, Österbybruk. kl. 18.30

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.

Prisutdelning gällande KM i: Jaktstig, Jägar Trap, Älgbana för 2014.

Från Länsföreningen: Håkan Nylund

Kaffe.

 Ordf. Per-Gunnar Eriksson,

Kassör Torbjörn Nilsson, 018-337001, 070-6985926.

Valberedning, sammankallande Per-Erik Pettersson, 0295-30030, 070-3256397.

NI ÄR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA.

 

                                                                                                         STYRELSEN

Läs mer