Arkiv | januari, 2017

Årsmöte

Härmed kallas medlemmar till årsmöte för Dannemora Vendels JVK vid Vendels skyttecenter 1/3 kl 18:30

Varmt välkomna Styrelsen

Läs mer