Arkiv | februari, 2017

Nyhetsbrev från länsstyrelsen 2017-02-20

Hej på er alla, här kommer en mycket kort sammanfattning/uppdatering vad som hänt sedan sist (170111) samt lite att tänka på inför årets lojakt.

Snön har i stort sett uteblivit helt. Det har funnits snöfläckar lite  här och var vilket omöjliggjort bra spårningar. Rapporteringsintensiteten har det inte varit något fel på, tvärt om har vi fått in många rapporter. Som det ser ut just nu så kan det komma en del nederbörd i form av snö i slutet av veckan så vi får hålla tummarna på att den uppgiften stämmer.

Björn: Inget nytt för tillfället. Björnen sover förhoppningsvis ännu ett tag.

Varg: I Glamsenreviret har det till dags dato säkrats DNA från fyra olika individer. Tiken som är bördig från Riala (född 2011) samt DNA efter tre valpar. En av dessa tre är säkerställt födda  i kullen 2015. När det gäller de andra två så går det inte att fastställa när de är födda. Länsstyrelsens spårningar antyder att det i dagsläget finns fem vargar i området, vi får se om vi kan få detta bekräftat framöver.

I området i och runt Florarna har Länsstyrelsen hittills fått DNA bekräftat från en individ. Det är samma tik (Värmland) som är känd sedan tidigare.

Lodjur: När det gäller lodjursinventeringens status så är det i nuläget oklart hur många familjegrupper som finns i länet. De spårningar som finns att tillgå är de som utfördes fram till nyår, därefter har spårförhållandena varit minst sagt usla. En del områden saknar tillräcklig täckningsgrad. Ett antal familjegrupper behöver dessutom särskiljas från varandra för att kunna säkerställas som egna familjegrupper. Andra grupper kommer att delas med angränsande län.

En hel del arbete återstår alltså, vi behöver er hjälp med fortsatta rapporteringar.

Lojakten som inleds den första  mars är annars det som kommer härnäst. Där finns en del att tänka på. se info på länstyrelsens hemsida

Skyddsjakt på ett lodjur pågår i trakterna kring Tärnsjö.

Det här var allt för den här gången
Självklart kan ni höra av er till oss om ni har frågor. Vill ni följa med på någon spårning/kvalitetssäkring går det också bra! Det ser vi bara som positivt!

Vi räknar med att komma ut med fler nyhetsbrev framöver. Breven kommer att komma ut med olika intervaller. Brevet styrs helt utifrån vad som händer på rovdjurfronten inom länet.

TELEFON INVENTERING: 010-2233 308

TELEFON SKADOR §28 mm: 010-2233 224

rovobs.se              skandobs.se          rovbase.se
Hälsningar
Per Blomkvist
Naturbevakare
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Uppsala lä
Naturmiljöenheten
Bävernsgränd 17
751 86 Uppsala
Tel 010-2233 204, 070-662 69 04
per.blomkvist@lansstyrelsen.se

Läs mer