Arkiv | mars, 2017

Kretsmästerskap 2017

Kretsmästerskap 2017

Vid Vendels Skyttecenter

Jaktstig: datum och plats meddelas senare på hemsidan

Viltspår: Anmälan till Mona Eden senast 15/4 på Tel 070-221 41 40

Älgbana: den 23/9 Anmälan mellan 09:00-09:30

Jägartrap: den 17/8 Anmälan mellan 18:00-18:30

Läs mer

Nyhetsbrev från länsstyrelsen

170308 – Nyhetsbrev nr3
Hej
Nu kommer snön, 1 dm kanonfin spårsnö nu på morgonen. Känns lite ”snö”pligt att den kommer nu när inventeringsperioden går mot sitt slut. Vi ser ändå positivt med den varan då varginventeringen fortfarande pågår (hela mars).

Björn:
björnen sover förhoppningsvis ett litet tag till. I vårt län brukar vi ha våra första observationer nyvakna björnar i början/mitten av april. Vi får återkomma med en sådan rapport framöver. Länsstyrelsen åker till Grimsö i veckan på ett upptaktsmöte, spillningsinventering/björn. Flera län inom mellersta förvaltningsområdet planerar att 2017 genomföra en spillningsinventering för att se hur det ser ut på björnfronten. Vi ser det som en möjlighet att få reda på vilka områden som vi verkligen har björn i. Själva genomförandet kommer att ske i samarbete med jägare mfl.

Varg:
Varginventeringen är också den inne i ett slutskede. Mars månad är den sista månaden för varginventering.
Vi fortsätter arbetet med Glamsenvargarna, vi har som vi tidigare meddelat DNA från fyra olika individer. Vi ska försöka få en slutlig räkning där.
Vargtiken som rört sig i området kring Florarna ska också uppdateras. Är hon ensam eller??
En del rapporter varg har inkommit under senare tid från olika håll i länet. Vid ett par tillfällen har vi kunna konstatera att det varit hund. Men som vi alla känner till så rör det sig ständigt varg till och från i vårt län.

Lodjur:
2016-2017 inventeringssäsong loinventering är nu avslutad, åtminstone den del som innefattar fältarbete. Allt som utförts under inventeringsperioden ska sammanställas och granskas. Därefter presenteras det slutgiltiga resultatet. Mer information angående detta kommer i senare nyhetsbrev.
Årets lojakt är också den slutförd, ett lodjur blev påskjutet/avräknat första jaktdagen. Sedan fälldes tre lodjur i rask takt efterkommande dagar. Sista lodjuret sköts dag fyra på eftermiddagen. Ni kan läsa mer om detta på www.rovbase.se ni kan då söka på nedanstående rovbaseID nummer.

1. 171301 RovbaseID: M493522 Rasbokil Tibble kl 09:47, påskjutet avräknat lodjur.
2. 170303 RovbaseID: M493520 Barkö Östhammar kl 07:56, hane, 19 kg
3. 170304 RovbaseID: M493536 Strax S Heby kl 08:10, hona, 16,5 kg
4. 170304 RovbaseID: M493537 Almunge Gränhammar kl 15:24, hona (årsunge), 12 kg

Kungsörn:Kungsörnsinventeringen har precis startat, vi kommer senare med mer information kring den.

Vi räknar med att komma ut med fler nyhetsbrev framöver. Breven kommer som vi tidigare sagt ut alltefter som vi har något att informera om/kring. Brevet styrs helt utifrån vad som händer på rovdjurfronten inom länet. Hör gärna av er till oss om det är något särskilt ni undrar över.

TELEFON INVENTERING: 010-2233 308
TELEFON SKADOR §28 mm: 010-2233 224
rovobs.se skandobs.se rovbase.se

Det här var allt för den här gången, ha det så bra så hörs vi snart igen!
Hälsningar
Per Blomkvist
Naturbevakare
Vilthandläggare
Länsstyrelsen i Uppsala lä
Naturmiljöenheten
Bävernsgränd 17
751 86 Uppsala
Tel 010-2233 204, 070-662 69 04
per.blomkvist@lansstyrelsen.se

Läs mer