Arkiv | september, 2017

Krets och banmästerskap på Vendels skyttecenter

Då har krets och banmästerskap genomförts på Vendels skyttecenter med följande resultat

BANMÄSTERSKAP VENDELSSKYTTECENTER 23/9 2017

1: Anders Forsberg    58 poäng.

2: Jan-G. Hübinette    51 poäng.

3: Per Gidebo    45 poäng.

4: Heikki Matero    44 poäng.

5: Ulrika Hellström    39 poäng.

6: Sören Pettersson    29 poäng.

KRETSMÄSTERSKAP DANNEMORA-VENDEL 23/9 2017

1: Jan-G. Hübinette    51 poäng.

2: Per Gidebo    45 poäng.

3: Heikki Matero    44 poäng.

Läs mer