Arkiv | september, 2018

KM i Banmästerskap vid vendels skyttecenter

Under lördagen den 22/9 vid Vendels skyttecenters banmästerskap, avgjordes KM i banmästerskap för Dannemora/Vendels JVK med följande resultat

1a Jan-G Hübinette

2a Lars Ekman

3a Hekki Matero

4a Stefan Öhman

5a Per Gidebo

6a Torgny Gille

7a Torgny Öhman

8a Kenneth Öhman

Läs mer