Arkiv | juni, 2019

FÄLTVILTVANDRING PÅ KRUSENBERG

Svenska JÄGAREFÖRBUNDET Region MITT inom vilket JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län ingår driver ett ”Fältviltprojekt”.

Målet är att visa på och stimulera till åtgärder som kan vidtas inom dagens moderna jordbruk för att gynna ”Fältvilt” som rapphöns, fasan och fälthare, men även övrig fauna i jordbrukslandskapet.

Inom projektet ingår ett antal ”Försöksgårdar” där man på olika sätt redan genom anpassad drift och stödutsättning av fältfågel försöker öka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Avsikten är att genom arrangerade ”fältvandringar” kunna visa upp goda exempel och sprida kunskap och erfarenheter. Krusenbergs Gård söder om Uppsala är en av dessa gårdar.

Onsdagen den 26 juni arrangeras en öppen ”Fältvandring” på Krusenbergs Gård där såväl utsättningsplatser av fältfågel som biotopförbättringar genom anläggning av skydds-och kantzoner och foderytor kommer att kunna visas.

Deltagande kan anmälas till Torsten Nilsson 070-2340719 alternativt torsten.h.nilsson@gmail.com eller till Johan Larsson johan@krusenbergard.se senast den 25 juni.

Vi räknar med att träffas vid Krusenbergs Gård 18:00 den 26 juni. Beräknad tid ca 3 timmar. Medtag eget fika och klädsel för utevistelse.

VÄLKOMNA!

Läs mer