Nyheter Arkiv

Enabygdens jägarcentrum, Enköping Tävling i vildsvinsskytte

Enabygdens jägarcentrum, Enköping Tävling i vildsvinsskytte

Söndagen den 14 juni år 2015 Anmälan kl 8.00 – 11.00 Öppen för alla.
Klasser: Öppen klass (Alla får deltaga) Vapen klass 1. Grundomgång, 3×4 skott = en 12-skottsserie, 50m, akustisk markering.
Skytt får anmäla sig för ny 12-skottsserie när den föregående är skjuten, skytt kan anmäla sig och skjuta flera 12-skottsserier. Bara det bästa resultatet per skytt räknas.
Alla födda -94 eller tidigare betalar 40:-/ 12-skottsserier ( även skjutledare o.d.) • 1-10st. 12-skottsserier, bästa skytt i grundomgången vinner.
Finalskjutning. • 11-20st. 12-skottsserier, de 2 bästa skyttarna skjuter  final 1st.12- skottsserie. • 21-30st. 12-skottsserier, de 3 bästa skyttarna skjuter  final 1st.12- skottsserie. • 31-40st. 12-skottsserier, de 4 bästa skyttarna skjuter  final 1st.12- skottsserie. • O.S.V. Ingen serieavgift i finalskjutningen. Om det är flera skyttar som har samma resultat som den sämsta av de kvalificerade skytten är de kvalificerade till finalskjutningen. Vid lika seger-resultat i finalskjutningen skjuter de särskjutning 1st 4- skottsserie.
Priser, 20:- / 12-skottsserier går till prispengar. 1:a pris får 3/6, 2:a pris får 2/6 och 3:an får 1/6 Bästa skytt som är medlem Jf. Uppsala län får en inteckning vandringspriset. Styrelsen

Läs mer

KM i viltspår Dannemora Vendels JVK

KM i viltspår Dannemora Vendels JVK blir den 13 juni vid Vendels skyttecenter. Samling 08.00. Endast för medlemmar i vår krets. Tävlingen är även en uttagning till Länsmästerskapet i viltspår
Sista anmälningsdag den  31 maj och anmälan görs till mona@ahlskogen.se eller på tel 070-221 41 40

Läs mer

Öppettider för Älgskyttebanan 2015

Torsdagen den 14/5 är det dags att börja träna inför älgjakten då älgbanan vid Vendels skyttecenter öppnar kl 18:00-20:00

Övriga tider hittar du här och tänk på att Tisdagstiderna är endas till för tjänstgörande personal så att även dessa kan träna inför älgjakten.

KM för Dannemora Vendel sker den 5/8 och banmästerskap för Vendels JFR, Tierps JFR sker den 26/9

Tänk på att av vid dåligt deltagarantal så kan banan stängas tidigare

Kontakt: Jan Hübinette 070-6926748 018-375090

Robert Alvén 070-2444535 018-337555

 

 

Läs mer

KM Jaktstig 2015

 

Då har KM i jaktstig 2015 avgjorts med följande resultat

HERR Klassen

Roger Eriksson       153

Kenneth Öhman     134

Torgny Öhman      128

Sven Edberg         125

Kalle Björkman     124

Jonas Larsson       99

Bengt Lundin         91

DAM Klassen

Mona Eden          90

Läs mer

Välbesökt Årsmöte!

Närmare 40 medlemmar hade hörsammat kallelsen till Kretsårsmötet i onsdags som hölls kyrkanshus i österbybruk.

Kvällens program innehöll förutom de stadgebundna årsmötesförhandlingarna, fika, chans till att delta på Länsföreningens åteljakt på Vildsvin samt Att Håkan Nylund informerade från Länsföreningen
Sist men inte minst delades välförtjänta vinstplaketter ut till framskjutna placeringar till skyttar inom de tre olika disciplinerna jägarTrapp, Älgbana,och Hagelstig.

Mer detaljer kommer att publiceras när protokollet från Årsmötet är justerat och officiellt.
Håll ögonen öppna!
Hemsidan kommer också att uppdateras därefter!
Vill du även få epostutskick med nyheter och övrig info meddela din e-postadress till kretsstyrelsen –  dannemoravendel@gmail.com
Kretsstyrelsen gm Torgny Gille

Läs mer

ÅRSMÖTE

K A L L E L S E

                              TILL MEDLEMMAR

                                             I

JÄGAREFÖRBUNDET DANNEMORA VENDEL

Kallas härmed till ordinarie   ÅRSMÖTE.

Onsdagen den 18 februari 2015 vid

KYRKANS HUS, Österbybruk. kl. 18.30

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.

Prisutdelning gällande KM i: Jaktstig, Jägar Trap, Älgbana för 2014.

Från Länsföreningen: Håkan Nylund

Kaffe.

 Ordf. Per-Gunnar Eriksson,

Kassör Torbjörn Nilsson, 018-337001, 070-6985926.

Valberedning, sammankallande Per-Erik Pettersson, 0295-30030, 070-3256397.

NI ÄR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA.

 

                                                                                                         STYRELSEN

Läs mer

INBJUDAN TILL KRETSRÅDSTRÄFF

INBJUDAN TILL KRETSRÅDSTRÄFF

Onsdag den 28 januari 2015 kl.18.30

Viktoria, Uppsala

Viktoria, invid brandstationen, ligger utmed väg 282, Almungevägen, 500 m öster om Gnistarondellen, gamla E4, söder om Uppsala.

Anmälan om hur många deltagare (max 6/krets) som kommer från resp. krets skall göras till Märstakontoret 08-591 255 71 eller margareta.laven@jagareforbundet.se senast den 23 januari 2014

Kvällens program:

 Vilt- och Naturvårdsstrateg Fredrik Widemo, Öster-Malma pratar om – Etiken och avvägningar inom viltförvaltningen.

 Fika

 Att tänka på inför kretsårsmötena 2015

Kretsen roll i älgförvaltningen

Information från Länsföreningens styrelse

 Välkomna !

Läs mer