Enabygdens Jägarcentrum, Skjutbanor

Ev. synpunkter på denna sida mottages, tommy.eklunda@telia.com

Enabygdens Jägarcentrum
John Ericssons gata 18 –
Enköping

Välkommen till Enabygdens jägarcentrum Enköpings Älg- och jägarexamensbana. C102.
Vi har akustisk markering från SIUS ASCOR

Enabygdens Jägarcentrum har en ny hemsida med kalendarium och det mesta från denna sida kommer att finnas på nya hemsidan.
Sneden.se

Uppdaterad   2020-08-28

 År 2019 ->
 Information om älgskyttebanans öppettider och arrangemang finns på en ny hemsida
 Sneden Enköping

Kontaktpersoner:
Banchef:            Hans Augustin  banchef@sneden.se
Bitr. banchef:  Tommy Karlsson 070-361 77 08
Ordförande:    Peo Thorén  ordförande@sneden.se
Jägarexamen:  examen@sneden.se