Norra Enköpings Älg- och Kronhjortsskötselområde

Uppdaterad 2016-01-27

Norra Enköpings Älg -och Kronhjortsskötselområde har ordinarie årsmöte.
Tid:    tisdagen den 9 februari 2016
Plats: Brygghuset Härnevi
Kaffe serveras , vid frågor kontakta Johan Jäderblom 073-698 72 44

Norra Enköpings ÄSO omfattar Österunda VVO, Torstuna VVO och delar av Härnevi
Norra Enköpings Kronhjortsskötselområdet omfattar Norra Enköpings Äso., Irsta – Hässelby licensområde och Frösv JK.

Då Simtunaortens ÄSO har brutit sig ur Norra Enköpings KSO omfattar det nu
Norra Enköpings ÄSO, Irsta-Hässelby JL och Frösvi JK.

Kontaktperson är Torgny Bruhn T. 070-310 38 86

Avskjutning 2014-2015  .pdf

Protokoll från styrelsemöte inför jakten år 2014-2015

Avskjutning År 2013-2014