Välkommen till Gävle Södra Jaktvårdskrets

Handlingsplan 2022

– En fortsatt verksamhet riktad till kvinnliga jägare.

– Fortsatt ha en aktiv del i adaptiv förvaltning i älgskötselfrågor inom berörda Ä-skötselområden.

 

– Fortsatt att aktivt arbeta med vildsvinsfrågor inom kretsen

 

– Stimulera predatorjakten inom kretsen samt fortsätta med predatortävlingen.

 

– Organisera/utbilda trafikeftersöksorganisationen.

 

– Fortsatt rapportering av småviltsavskjutningen.

 

– Fortsatt bedriva och ha en aktiv ungdomsverksamhet.

 

– Fortsatt bedriva skytteverksamhet inom kretsen.

 

– Påbörja och utveckla en hund verksamhet inom kretsen.

 

– Arbeta aktivt med medlemsrekrytering.

 

– Verka för ett fortsatt samarbete med Studiefrämjandet för att erbjuda utbildningar.

 

Styrelsen  Gävle Södra JVK