Välkommen till Gävle Södra Jaktvårdskrets

Handlingsplan 2021

 

 • Fortsatt ha en aktiv del i adaptiv förvaltning i älgskötselfrågor inom berörda Älgskötselområden.

 

 • Fortsatt att aktivt arbeta med vildsvinsfrågor inom kretsen

 

 • Stimulera predatorjakten inom kretsen samt fortsätta med predatortävlingen.

 

 • Organisera/utbilda trafikeftersöksorganisationen.

 

 • Fortsatt rapportering av småviltsavskjutningen.

 

 • Fortsatt bedriva och ha en aktiv ungdomsverksamhet.

 

 • Fortsatt bedriva och medverka vid skytteverksamhet inom kretsen.

 

 • Påbörja och utveckla en hundverksamhet inom kretsen.

 

 • Medverka vid mässor och liknande i närområdet för att aktivt arbeta med medlemsrekrytering.

 

 • Bedriva verksamhet inom JAQT

 

 • Fortsatt samarbete med Studiefrämjandet för att erbjuda utbildningar.

 

Styrelsen Jägarna Gävle Södra JVK