Styrelsen

Ordförande: Mikael Kreuger, Tel.: 076-88 99 310

Sekreterare: Väljs på styrelsemöte

Kassör: Ulf Barkman, Tel.: 070-55 75 189

Ledamot: Håkan Helgebring

Ledamot: Hugo Fröjd

Ledamot: Jan Svenningsson

Suppleant: Annika Svenningsson

Suppleant: Magnus Magnusson, Rovviltsrapportör

Suppleant: Gustav Kjellin Fransson

 

Länsförbundsrepresentant: Lars-Åke Magnusson, Tel,:076-54 79 393

Valberedning:

Lars-Åke Magnusson (20-22)

Fredrik Folkesson

Rickard Magnusson