Välkommen till Jägareförbundet Halmstad

 

 

Välkommen till Jägareförbundet Halmstad
Vi håller utbildningar, aktiverar jägare och bedriver skytteverksamhet på två skjutbanor.
-Lerduveskytte i Vapnö grusgrop.
-Kulskytte på Skedalahed med rörliga mål

 

Natur Halland Ducks