Välkommen till Jägareförbundet Halmstad

 

Välkommen till Jägareförbundet Halmstad
Vi håller utbildningar, aktiverar jägare och bedriver skytteverksamhet på två skjutbanor.
-Lerduveskytte i Vapnö grusgrop.
-Kulskytte på Skedalahed med rörliga mål

Till medlemmar i Jägarförbundet Halland

Vi är nu inne inventeringsperioden för lodjur och varg där jägarnas iakttagelser och inventering lägger grunden för framtida förvaltning. För dig som vill göra en insats har Jägareförbundet Halland tagit fram nedan bifogad information om hur du kan rapportera spår och iakttagelser samt bidra genom kamerainventering, där finner du även kontaktinformation till spårare och länsstyrelsens rovdjursavdelning.

Vid frågor kontakta jaktvårdskonsulent, Mattias Wahle 010-5847035 mattias.wahle@jagareforbundet.se Rovdjursansvarig Jägareförbundet Halland, Niklas Ljungberg 0702310780 niklas@guttared.se

Vänliga Hälsningar

Rovdjursgruppen Jägareförbundet Halland

Rovdjursinventering med viltkamera

 

Rovdjursrapportering.

Den 1 oktober börjar rovdjursinventeringen som ligger till grund för länsstyrelsernas rapport och som spelar en viktig roll för besluten om licensjakt.

Rapporteringen från 1 oktober till 28 februari för lo och 31 mars för varg, är alltså en grundsten i förvaltningen av stora rovdjur i Sverige och vi jägare gör skillnad!

Du rapporterar enkelt dina observationer på Skandobs.se eller via app.

Mer information finns på: https://jagareforbundet.se/aktuellt/landet-runt/landet-runt—syd/2023/09/nu-borjar-rovdjursinventeringen/

eller kontakta din lokala jaktvårdskonsulent för tips och råd.