Nyheter Arkiv

Rovdjursinventering

Svenska jägareförbundet har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram information kring inventering av rovdjur med hjälp av viltkamera. Med den nya lagstiftningen som underlättar användningen av viltkameror önskar man således hjälp med observationer för att få mer tillförlitliga siffror gällande dessa stammars storlek.

Se bifogad fil nedan för mer information.

Inventering med viltkamera

Läs mer