Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy Lundabygdens Jaktvårdskrets

Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter så att du känner dig säker på att dina uppgifter hanteras i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR (Dataskyddsförordningen).

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via lundabygdens.jvk@gmail.com alternativt ringa 0706-656661 vid frågor.

Insamling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, medlemsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer (vid reseräkningar, kostnadsersättningar eller arvoden) och bilder.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig via anmälningsformulär till aktiviteter. Om du är medlem i Svenska Jägareförbundet har vi via vårt medlemsregister åtkomst till de personuppgifter du lämnat i samband med att du blev medlem. Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande redovisning och beskattning. I det senare fallet rapporteras uppgifterna vidare till Skatteverket.

Hantering och lagring av personuppgifter

Vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Lundabygdens Jaktvårdskrets behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och behandlingen baseras antingen på avtal (medlemskapet i Svenska Jägareförbundet), rättslig skyldighet, legitimt intresse (för att kunna genomföra en aktivitet) eller samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller om det finns ett legitimt intresse är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Det senare gäller framförallt hantering av bilder. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till en aktivitet arrangerad av Lundabygdens Jaktvårdskrets eller i samband med aktiviteten.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.

Administration av din anmälan och utskick av information

De flesta av våra aktiviteter är öppna för medlemmarna och kräver ingen anmälan och det är bara att dyka upp på aktiviteten. Därför behöver vi inte ta in några personuppgifter i samband med dessa. I andra fall är antalet platser begränsade och då behöver du anmäla dig till aktiviteten. För att kunna administrera din anmälan till en sådan aktivitet använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används t ex för att upprätta deltagarlistor. Vi använder tex din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig. När du har anmält dig till en aktivitet använder vi dina personuppgifter för att skicka en anmälningsbekräftelse samt annan viktig information. Vi informerar sedan den som är ansvarig för aktiviteten om deltagarnas namn och kontaktuppgifter för att en närvarokontroll skall kunna ske och för att deltagarna skall kunna nås vid sen ankomst. Uppgifterna i medlemsregistret kan användas för att kommunicera medlemsinformation till dig som medlem eller för att informera dig om kommande möten eller aktiviteter i kretsen. Personuppgifter som du lämnar vid anmälningar till aktiviteter kan under 1-2 års tid komma att användas för att informera dig om kommande liknande aktiviteter.