Verksamhetsberättelse för Jägareförbundet Lundabygdens jaktvårdskrets 2020

Verksamhetsberättelsen har anonymiserats för att möjliggöra publicering.

 

Verksamhetsberättelse för Jägareförbundet Lundabygdens jaktvårdskrets 2020

Kretsens verksamhet år 2020 har varit begränsad beroende på covid 19 pandemin. Planerade aktiviteter har med undantag för skjutning på Spillepengen i september måst ställas in.
Styrelsemöten andra halvåret har skett digitalt. Även årsmötet 2021 måste ske digitalt.
Styrelsen har haft nio ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Inom styrelsen har studieombud, ungdomsansvarig och rovviltsansvarig varit utsedda. Styrelsen har också haft en person ansvarig för kretsens Facebook konto och hemsida.

Ombud för kretsen vid länsföreningens årsstämma i Eslöv den 5 april har varit 8 ordinarie och 8 suppleanter.

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden nämligen 6 februari, 10 mars, 3 september, 25 november 2020 och den 12 januari 2021.
Årsmötet hölls på Staffanstorps Gästis den 6 februari 2020 med cirka 35 deltagare. En jaktvårdskonsulent höll ett uppskattat föredrag om jaktsabotage, viltappen samt förslaget till nya jakttider. En av kretsen subventionerad middag serverades. Det traditionella lotteriet genomfördes med många fina priser till vinnarna.
På Malmö Skyttegilles jaktskyttebana på Spillepengen anordnades vildsvinspasset och björnpasset den 6 september där cirka 15 medlemmar deltog. Kretsen bjöd på kostnaden för skytte.

Den 31 december 2020 hade kretsen 1.803 medlemmar.