Välkommen till Norra Sörmlands Jaktvårdskrets!

Foto: Oscar Lindvall

Välkommen till Norra Sörmlands Jaktvårdskrets!

Norra Sörmland JVK ingår i VFO2 och består av före detta VFO8 och VFO9 och är Sörmlands största krets. En presentation av kretsen finns här. Där finns också en karta som visar kretsen geografiska utbredning. Du kan komma i kontakt med kretsen via mail till  norrasormlandjvk@gmail.com

Afrikansk svinpest:

Nu har det inträffat det som helst inte får inträffa. För att hålla er uppdaterade besök:

jagareforbundet.se och lansstyrelsen.se/sodermanland/

Kretsens årsmötet 2023:

Ägde rum den 22 februari 2023 kl. 18:00 på MEGS i Malmby utanför Strängnäs. Total 29 personer kom och fick bl.a. höra biträdande jaktvårdskonsulent Hanna Kekkonen hålla ett intressant föredrag om rovdjurssituationen i vår krets och Jägareförbundets hållning. Därefter höll mötesförhandlingar som avslutades med att Roland Blom avtackades efter 42 års engagemang på olika positionen inom Jägareförbundets Läns- och Kretsföreningar. Fika serverades. Dokument relaterade till årsmötena finns här

På gång i Kretsen 2023:

Foto Tomas Kjellberg

Datum för Jaktlagsträffen som är norra kretsens, lätt modifierade motsvarighet till Byalagsskjutningen, är inte bestämt än.

Prova på långhållsskytte på Åker-Länna Jaktskytteklubb. Inget bestämt men finns intresse så hör av er till kretsen så fixar vi det.

Har ni önskemål/förslag på andra aktiviteter/utbildningar så sänd ett mail på adressen ovan.

 

Ett smakprov av Kretsens 2023 :

Foto Unknown

Vildsvinsnatten var tillbaka den 14-15 juli. I vår krets sköts 5 vildsvin och donerades 2 st. Outstanding var Rekarne kretsen med 17 skjutna vildsvin och samtliga donerades. Totalt sköts 37 vildsvin vilket var en minskning med 7 från förra årets Vildsvinsnatt.

Ungdomsläger för dig mellan 15 och 20 år hölls åter på Klinkeboda utanför Strängnäs 11-13 augusti.

Den traditionella Byalagsskjutning ägde rum på ÖSJSK bana utanför Gnesta. Resultat för 2023’s skjutning finns här.

ÄFO 2:

Vår krets tillhör Viltförvaltningsområde 2 sedan 2020. Länk till ÄFO2 hemsida finns här.

Rovdjur:

Foto Johnny Olsson

Det är av största vikt att ni rapporterar observationer, spår eller avföring av rovdjur. I våra trakter främst av lo och varg. Rapportera via Skandobs.

I Sörmland har konstaterats 8 vargrevir eller familjegrupper: Ulva, Älgmossen, Gryten, Ärla och Sjunda (Sjunda delas med Stockholms län), Svartsjön, Ösjö och Axsjön. Av dessa ligger merparten inom vår krets men troligen rör sig individer från alla reviren i vår krets. Exakt hur många individer som reviren består av framgår inte av Länsstyrelsens underlag.

I slutet av september beviljade Länsstyrelsen licensjakt på varg. Jakten ska ske i revir Gryten som ligger i sydvästra delen av vår krets. Jakten kommer att ske i januari 2024.

Lite info om §28 finns här.

Trafikeftersök

Från 2023 engagerar sig kretsen i trafikeftersök genom att fokusera på jaktlagens och medlemmarnas behov av kunskap och utbildning i eftersök i samband med jakt. Det kommer dock trafikeftersök till del då vi där igenom får fram duktiga eftersöksekipage.