Välkommen till Norra Sörmlands Jaktvårdskrets!

Foto: Oscar Lindvall

Välkommen till Norra Sörmlands Jaktvårdskrets!

Norra Sörmland JVK ingår i VFO2 och består av före detta VFO8 och VFO9 och är Sörmlands största krets. En presentation av kretsen finns här. Där finns också en karta som visar kretsen geografiska utbredning. Du kan komma i kontakt med kretsen via mail till  norrasormlandjvk@gmail.com

Kretsens årsmötet:

Det hölls den 10 februari 2021  som ett digitalt möte. På mötes valdes en ny ordförande då L-O Johansson lämnar över efter 15+ år av hälsoskäl. Ny ordförande är John Eriksson. Konstituerande möte hölls den 23 januari då övriga funktioner inom styrelsen tillsattes.

Planering för en del aktiviteter för 2021 pågår:

Foto Unknown

Vi deltar i Vildsvinsnatten. I år är det två nätter 9-11 juli. Mer information och anmälan finns här. Där finns också information om uppsamlingsplatser för donerade vildsvin.

Vildsvinsnatten 2020 deltog 303 jägare varav 42 var från vår krets. Det sköts totalt 71 svin och 40 donerades till kommunerna i Sörmland. För vår krets sköts 7 st. och donerades 4 st.

Byalagsskjutningen 2021 planeras att hållas traditionsenligt på ÖSJSK. Nytt är en eventuell utökning också till Härads skjutbana. Finns intresse så hör av er till kretsen så fixar vi det.

Prova på långhållsskytte på Härads Skjutbana . Finns intresse så hör av er till kretsen så fixar vi det.

Också eftersökskurser planeras för året.

Har ni önskemål/förslag på andra aktiviteter/utbildningar så sänd ett mail på adressen ovan.

ÄFO:

Här finns Länsstyrelsens beslut med karta över de två nya Älgförvaltningsområdena. Vår krets tillhör område två. Nu är också ledamöter för Älgförvaltningsområdena tillsatta. Varje område har tre markägar- och tre jägarrepresentanter, totalt 12 personer.  En av jägarrepresentanterna kommer från vår krets.

Rovdjur:

Foto Johnny Olsson

Det är av största vikt att ni rapporterar observationer, spår eller avföring av rovdjur. I våra trakter främst av lo och varg. Rapportera via Skandobs.

I Sörmland finns två vargrevir (1.5 enligt Länsstyrelsen då ett delas med Stockholms län). Individer från båda reviren rör sig i vår krets och består idag (feb 2021) troligen av 14 individer totalt.

Lite info om §28 finns här.

 

Trafikeftersök

Från 1 maj 2020 kommer ansvarsområdena för trafikeftersök att ändras och följer nu i stort kommungränserna. I vår krets finns Eskilstuna, Strängnäs, Gnesta och Flens kommuner. Återkommer med mer info hur ansvaret kommer att fördelas.