Svenska Jägareförbundet Norrtälje Södra Jaktvårdskrets.

Kretsen bildades 1978 och omfattar knappt en fjärdedel av Norrtälje Kommun i Sydöstra Uppland.Styrelsen ansvara inför sina medlemmar för ett område på ca 38000 ha varav drygt 33000 ha i ett Älgskötselområde med ca 75 jaktlag.