Inventering av stora rovdjur

Den 1 oktober är inte bara ett efterlängtat datum för jakten med hund utan också startskottet för årets inventeringssäsong på stora rovdjur. Inventeringen är helt avgörande för i vilken omfattning vi kommer ha möjlighet att förvalta rovdjuren genom jakt. Här i länet tänker vi främst på lodjursjakten där tilldelningen till största delen baseras på de inventeringsresultat som kommer fram.

Foto: Mostphotos

 

Många av oss har tillgång till viltkameror (åtelkameror) där vi fotograferar mängder med vilda djur varje år. Dessa bilder är till stor nytta för oss vid inventering av stora rovdjur. Rätt placerad och rätt inställd kan dessa bilder vara helt avgörande för att kunna kvalitetssäkra en lodjursföryngring. Svenska Jägareförbundet har därför tagit fram en information gemensamt med Länsstyrelsen om hur man på bästa sätt placerar sin viltkamera samt hur den ska vara inställd för att bilderna och filmerna ska vara användbara i inventeringen. I informationsmaterialet finns också lite tips på hur man ska placera sin kamera för att öka chansen till att fånga ett lodjur på bild.
Vill man bli ännu bättre på att fotografera rovdjur har Jägareförbundet tagit fram en digital utbildning med Gunnar Glöersen, där han presenterar värdefulla kunskaper för att bli bättre på att placera viltkameran rätt. Utbildningen hittar du via Jägareförbundets hemsida eller https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/tema-kamerainventering/

Med fler säkrade föryngringar ökar möjligheten till förvaltning genom jakt. I utbildningen om kamerainventering ingår även en del om vilka tekniska krav vi ska ställa på våra kameror, om vi vill ha bra bilder.

Observationer av spår efter stora rovdjur rapporteras direkt till Skandobs, även viltkamerabilder kan rapporteras där. Är man orolig för att kamerans placering ska bli känd så väljer man i Skandobs inställning att bara Länsstyrelsen ska kunna se den exakta positionen. Observationen blir då inte tillgänglig för andra. Skandobs hemsida är www.skandobs.se men finns också som app att ladda ner till telefonen. Är det frågan om en eventuell familjegrupp (fler än ett djur eller spår observeras samtidigt) av lodjur så kontakta Länsstyrelsen direkt eller någon av länets kvalitetssäkrare.

Har du frågor och eller funderingar kring rovdjursinventeringen så är du mer än välkommen att höra av dig.

Hälsningar

 

Bill Nelson

Ordförande Jägareförbundet Kalmar

076-835 03 20

Bill.t.nelson@outlook.com

 

Fredrik Zethraeus

Jaktvårdskonsulent

010-58 47 046

Fredrik.zethraeus@jagareforbundet.se

 

Ladda ner mer info: Inventering med viltkamera Kalmar 2021

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar