Jägareförbundet Öster-Malma Jaktvårdskrets

 

 


Vädjan om din hjälp i Fagersta ASF området

Jägarna i Fagersta har gjort ett mycket stort arbete med att söka efter kadaver av vildsvin i ASF området. Till dags dato har de sökt av mer än 70% av totala ytan på 100 000 ha. Nu behöver de hjälp, så vår vädjan går nu ut till dig som kan vara med och söka efter kadaver av vildsvin i Fagersta.

Datum som önskas hjälp är onsdag 29 nov – fredag 1 dec

För er som har långt att åka att åka över dagen är vår tanke att du/ni åker en morgon för att komma till Fagersta vid lunchtid. Då hinner man ut och söka några timmar första dagen och sedan bekostar SJV boende till dag två då man söker fram till kl. 15.30 då det mörknar.

Villkor för sök är
• Ha genomgått den anpassade biosäkerhetskurs vilket ges varje morgon kl. 08.30 vi har sök
• Det får inte vara med minderåriga i söket
• Att ha appen WeHunt nedladdad för att rapportera avsökt område
• Ersättning är 300 kr/timme + reseersättning, samåkning i hyrda minibussar eller bil
• Stövlar ska användas, kängor är mycket svår att rengöra
• Hund i lina får användas.
Tag med GPS om Ni har det

Vi vet att det är kort varsel men hoppas med vår vädjan att kunna få din hjälp


Kretsens mål för 2023

Öster-Malmas jaktvårdskrets tillhör landets mest vilttäta områden. Den årliga avskjutningen har passerat 100 klövvilt (huvudsakligen dovhjort) per 1000 hektar och år.

En för bara några år sedan helt ofattbar mängd. De stora viltstammarna ger oss goda jaktmöjligheter och många icke jagande människor fina naturupplevelser.

Därför vill vi påtala viltets värde. Vi är dock mycket medvetna om att viltet också orsakar  stora problem och kostnader för framförallt lantbruket.

Vår ambition är, genom att sprida kunskap om senaste forskningsresultat, ge olika aktörer insikt om varandras förutsättningar och finna lösningar och inspiration.

Vår verksamhet är därför inriktad på att främja jakten, viltvårdsarbetet och övningsskyttet lokalt här hos oss mellan Gnesta i norr och Nyköping i söder.

Övningsskyttet för att du ska vara en ansvarsfull och behärskad skytt.

Viltvården för att vi månar om det vilda i samklang med övriga brukare och aktörer.

Jakten för att den ger oss en spännande friluftsaktivitet samtidigt som vi får klimatsmart, god och nyttig mat.

Frågor, synpunkter och andra reflektioner till kretsens styrelse på 070-7333399 eller e-post till info@omjvk.se


Utbildningskväll om hållbar dovhjortsförvaltning

  

 

Rönö LRF lokalavdelning bjöd in till en: Utbildningskväll om hållbar dovhjortsförvaltning.

Markägare, lantbrukare, jägare eller skogsbrukare kom för att  lära om hur vi ska förvalta dovviltet på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Hölls måndagen den 23 oktober kl 19.00 i Runtuna bygdegård.

Kvällens föredragshållare var:
-Kenneth Schulze, utbildningsansvarig på Svenska Jägareförbundet som gav oss allmän kunskap om dovhjorten; historia, dess levnadssätt, föda, jaktmetoder m.m.
-Jonas Edlund LRF Östergötland vilt och skogsfrågor, berättade om hur de i Östergötland samverkar bönder, jägare, skogsbrukare m.fl. med inventering och avskjutningsmål för att stammen ska vara något sånär hållbar för alla parter.

Under kvällen deltog även Anna Åman, sakkunnig skog och vilt på LRF Sörmland och Jonas Fransson, ordförande i Jägareförbundet Sörmland samt Viktor Persson vilthandläggare på Länsstyrelsen Södermanland..

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Årsmötet 2023

Årsmötet hölls onsdagen den 15 februari 2023 fysiskt i Laggårn på Öster-Malma klockan 19.00.

I samband med årsmötet höll vikarierande jaktvårdskonsulent Hanna Kekkonen ett lärorikt föredrag om dovförvaltning.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2022.

 


Jägarexamenslägret

11-18 juni ordnades ett läger på Öknaskolan för ungdomar som ville ta jägarexamen.

Dom fick stöd och hjälp med både teori och praktiskt skytte på Öster Malmas skjutbana tillsammans med erfarna lärare och skytte instruktörer.

Halva dagen hade dom teorilektioner och den andra delen av dagen skytte. På kvällarna ordnades olika aktiviteter som bad, grillning mm för att bli en bra jägare.

Deltagaravgiften subventionerades av kretsen.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gratis styckningskurs till våra ungdomsmedlemmar

Jägareförbundet har gjort en digital styckningskurs som är gratis för våra ungdomar. Mer information finns på Jägareförbundets hemsida https://jagareforbundet.se/medlem/nyheter-fran-medlemsavdelningen/2022/09/styckkampanj/

Erbjudandet har gått ut till alla ungdomsmedlemmar som har sin mejladress registrerad hos Svenska Jägareförbundet. Har man inte fått en kod så kan man kontakta Medlemsservice så får man hjälp.


Dovhjortsinventering

Under april månad genomfördes en kväll en inventering påkallad av Rönö LRF-avdelning genom räkning av dovhjortar utmed allmänna vägar och berörde den sydliga delen av Östermalma kretsen. Skador av dovviltet på växande grödor har ökat från att tidigare varit begränsade till mindre fält i anslutning till större skogsområden.

Representanter från Länsstyrelsen deltog och planerade inventeringen samt sammanräknade resultatet. Tanken är att göra om det under kommande år för att få en indikation på om stammen fortfarande ökar.

Ett antal tusen hjortar observerades men många fler vistades i skog och mark dolt från vägarna.

Lantbruket önskar att avskjutningen ökar betydligt på marker där hjortar vistas under den ordinarie jakttiden.

Skyddsjakt på utsatta fält under växtodlingssäsongen kan som en skrämselåtgärd minska skadorna men är helt klart otillräckligt på längre sikt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Skjutbanan 2023v

Tider då skjutning är tillåten. Banan har öppet enligt schema nedan.

Onsdagar: 18.00 – 21.00

Lördagar, Söndagar och helgdagar: 09.00. Skjutning skall avslutas senast 16.00.

Juli: Endast onsdagar mellan 17.00 -19.00.

Skjutledare är på plats de två första timmarna. Om ingen deltagare kommit, så stängs banan. 

 

AUGUSTI

Lör      5     Björnpass              Hampus Jansson           073-732 39 06

Ons     9    Älg                          Magnus Andersson       070-605 25 98

Lör      12    Lerduvor               Per-Åke Nilsson           070-671 83 93                     

Lör      19    Älg                        Bo Erixon                     070-533 97 30

Lör     26     Kretsmästerskap (KM): Älg, viltmål och lerduvor Bo Erixson  070-533 97 30

Ons     30    Älg                        Peter Karlsson              070-645 17 30

 

SEPTEMBER

Lör     2      Älg                          Ola Wälimaa               070 330 06 22

Lör    9    Älg                            Gith Elmwall            070-769 26 41 

Lör   16     Älg                          Didrik Börjesson         070-640 08 88

Lör    23     Älg                         Hans von Essen           072-218 75 99

Lör    30    Älg                          Magnus Andersson      070-605 25 98

OKTOBER

Ons     11     Älg                       Mattias Olsson             070-769 26 41

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dvärgbandmask har snabbt brett ut sig över landet även till våra trakter.

Låt inte hunden äta smågnagare.

 

Nu pågår insamling av rävspilllning för kartläggningen av rävens dvärgbandmask.

Det finns provkit på Öster Malma på Matildas kontor om det är någon som vill hjälpa till med insamlingen.

Tidigare har rävens dvärgbandmask påträffats i länet, Gnesta, och det behövs mer kunskap om spridningen av den.

Med tanke på att den förekommer i länet kan det även vara bra att lära sig mer om vad det innebär och vad som kan vara bra att tänka på.

Läs gärna mer på följande länkar:

https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/ravens-dvargbandmask/

Karta över rävens dvärgbandmask – SVA

Sjukdomsinformation om rävens dvärgbandmask, echinococcus multilocularis — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vargjakt i Södermanland

Länsstyrelsen har den 21 september 2023 beslutat om licensjakt efter varg i Södermanlands län 2024. Beslutet hittar du här. Beslut om licensjakt efter varg i Södermanlands län 2024

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Salmonella Choleraesuis

Ett provtagningsprogram för Salmonella Choleraesuis har under vintern genomförts i kretsens område. Detta efter att sjukdomen påträffats i hägnet på Öster-Malma. Många jägare har varit hjälpsamma och samlat in prover. Av proverna har ungefär 40 procent varit positiva (mitten av maj. Provtagningsområdet kommer nu att utökas.

Det finns en stor mängd olika salmonellatyper i naturen. De flesta påverkar inte vildsvinen nämnvärt men just Salmonella Choleraesuis orsakar oftare sjukdom hos grisar och vildsvin. Djuren kan till exempel få lunginflammation eller blodförgiftning.

Man kan inte se på ett djur om det smittats.

Salmonella är en bakterie som finns i tarmen. Smittan sprids med spillningen. Djuren emellan sprids den genom att de äter eller dricker sådant som förorenats av spillning. Bakterien dör snabbt vid 70 grader.

Man kan äta köttet men noggrann hygien och försiktighet vid urtagningen är A och O. Hamnar bakterien på köttet finns den på utsidan. Maler man köttet blandas bakterien ner i färsen. Vildsvinsfärs skall därför alltid genomstekas till över 70 grader medan det räcker att hela köttbitar upphettas på ytan.

Gräv helst ner ränta och slaktrester så att smittan inte sprids till andra vildsvin. Fallvilt rapporteras till SVA.

Ytterligare information finns bland annat på Jägareförbundets, SVA och Livsmedelsverkets hemsidor.

 

Källa Jägareförbundet och SVA.


 

 

Hittar du ett dött vildsvin

Om du hittar ett dött vildsvin är det oerhört viktigt att rapportera det omgående till SVA via www.rapporteravilt.sva.se.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Symtombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara, men har under senare år fått en kraftigt ökad spridning både i Europa och globalt. I september 2023 upptäcktes inom övervakningen för första gången smittade vildsvin i Sverige

 


 

Viktigt att rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt!

Kontrollprogramet av CWD (Chronic Wasting Disease) är i gång så om du hittar eller fäller ett misstänk djur är det viktigt att rapportera.

Läs mer.

Rapportera fallvilt och skjutna misstänkt sjuka djur på https://rapporteravilt.sva.se/.


 

 

123