Jägareförbundet Öster-Malma JaktvårdskretsVår verksamhet är inriktad på att främja jakten, viltvårdsarbetet och övningsskyttet lokalt här hos oss mellan Gnesta i norr och Nyköping i söder.

Övningsskyttet för att du ska vara en ansvarsfull och behärskad skytt. Viltvården för att vi månar om det vilda i samklang med övriga brukare och aktörer. Jakten för att den ger oss en spännande friluftsaktivitet samtidigt som vi får klimatsmart, god och nyttig mat.I mars hade Studiefrämjandet den första föreläsningen av två med Peter Ekeström om jakthunden i arbete.

Nu är det dags för föreläsningsdel nummer två. Den är exklusiv för dig som är medlem i Jägareförbundet region Mitt och dess länsföreningar.

Anmäl dig här till Jakten på vildsvin och Minimera skaderisken för vildsvinshunden (studieframjandet.se)

 


Öster-Malma Jaktvårdkrets bidrog med 13 vildsvin till goda syften!

Den 9 och 10 juli arrangerades årets upplaga av Vildsvinsnatta. Syftet med Vildsvinsnatta är att få ner antalet vildsvin som orsakar skada för lantbrukarna samtidigt som kommunernas skolor och äldreboende får tillgång till en klimatsmart och nyttig råvara.

Tack vare alla duktiga och generösa jägare kunde kretsen leverera 13 vildsvin som blir till måltider på skolor och äldreboenden i länet.

Totalt i länet deltog 248 jägare. 83 vildsvin sköts varav 38 donerades.

Stort tack till alla inblandade!

 


Salmonella Choleraesuis

Ett provtagningsprogram för Salmonella Choleraesuis har under vintern genomförts i kretsens område. Detta efter att sjukdomen påträffats i hägnet på Öster-Malma. Många jägare har varit hjälpsamma och samlat in prover. Av proverna har ungefär 40 procent varit positiva (mitten av maj. Provtagningsområdet kommer nu att utökas.

Det finns en stor mängd olika salmonellatyper i naturen. De flesta påverkar inte vildsvinen nämnvärt men just Salmonella Choleraesuis orsakar oftare sjukdom hos grisar och vildsvin. Djuren kan till exempel få lunginflammation eller blodförgiftning.

Man kan inte se på ett djur om det smittats.

Salmonella är en bakterie som finns i tarmen. Smittan sprids med spillningen. Djuren emellan sprids den genom att de äter eller dricker sådant som förorenats av spillning. Bakterien dör snabbt vid 70 grader.

Man kan äta köttet men noggrann hygien och försiktighet vid urtagningen är A och O. Hamnar bakterien på köttet finns den på utsidan. Maler man köttet blandas bakterien ner i färsen. Vildsvinsfärs skall därför alltid genomstekas till över 70 grader medan det räcker att hela köttbitar upphettas på ytan.

Gräv helst ner ränta och slaktrester så att smittan inte sprids till andra vildsvin. Fallvilt rapporteras till SVA.

Ytterligare information finns bland annat på Jägareförbundets, SVA och Livsmedelsverkets hemsidor.

 

Källa Jägareförbundet och SVA.


Vargobservationerna kring Runtuna

Under pågående inventeringsperiod har länsstyrelsen hittills kvalitetssäkrat två observationer i området kring Runtuna. I december besiktigades en vargdödad dovkalv och i mitten av januari säkrades ett spår.

Än så länge finns inga kvalitetssäkrade observationer i området som tyder på att det skulle vara ett nytt revir som håller på att bildas. Förekomsten av ett revir kan öka möjligheterna att få bidrag för förebyggande åtgärder för tamdjursägare. Eventuella beslut om skyddsjakter kan påverkas av om det rör sig om ett revir eller inte. Antalet rovdjur som inventerats i länet ligger också till grund för det anslag varifrån bidragen betalas ut.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet. Storleken på reviren varierar kraftigt. Ett par (hona och hane) där bägge revirmarkerar i reviret kallas revirmarkerande par. Får dessa valpar kallas det föryngring (och ligger då till grund för beräkningen av totalantalet vargar i länet). En familjegrupp består av minst tre vargar i sällskap i ett revir (alltså familj, det är det som i dagligt tal brukar kallas flock).

Ungvargar vandrar långa vägar för att hitta ett eget område där de kan bilda revir. De kan då passera tillfälligt eller stanna en tid utan att bilda revir.

Som framgår av ovan är det alltså mycket viktigt för oss som bor, verkar, jagar och kanske har djur i kretsens område att ett eventuellt nybildat revir kan konstateras och särskiljas från övrig förekomst genom kvalitetssäkring. Att det rör sig om ett revir kvalitetssäkras huvudsakligen genom spårning på snö där revirmarkeringar kan dokumenteras. Under en sådan spårning samlas även DNA för att särskilja reviren från varandra. Inventeringsperioden för varg är 1 oktober till 31 mars.

Kvalitetssäkringen görs av personer som utbildats av viltskadecenter och utsetts av länsstyrelsen. Snödagarna är få. För att hjälpa dessa personer att hitta alla spår i länet som behöver säkras medan snön är spårbar är det mycket värdefullt att rapportera på skandobs.se. Dessa personer får då meddelande direkt i sina telefoner.

Kvalitetssäkras inte spårningarna, eller andra observationer (till exempel foto, spillning mm), räknas de inte in i inventeringsresultatet och finns alltså inte.

Vad vi behöver nu är kvalitetssäkrad fakta, inte lösa rykten. Det vore väldigt olyckligt om det visar sig att vi har ett revir mitt i kretsen, som inte ”finns” på grund av att vi inte hjälper till och rapporterar utan istället bara pratar vitt och brett om att vi sett spår och andra tecken.

Ingemar Parck, ordförande

Läs mer:

Så tycker Jägareförbundet

Paragraf 28


 

 

Hittar du ett dött vildsvin

Om du hittar ett dött vildsvin är det oerhört viktigt att rapportera det omgående till SVA via www.rapporteravilt.sva.se.

Afrikansk svinpest är en sjukdom som sprider sig i Europa. Senast i Tyskland. Sjukdomen är mycket smittsam och skulle vid ett eventuellt utbrott i vårat område kunna få väldigt stora konsekvenser för jakten.

Några fall av Salmonella har dessutom upptäckts i hägnet på Öster-Malma. Läs vidare här.

 


SVA letar ehec-bakterier i hjortdjur

SVA utför en insamling av färsk spillning från hjortdjur. Vill du hjälpa till? Här kan du läsa mer.

 


 

 

Viktigt att rapportera avmagrade hjortdjur och fallvilt!

Kontrollprogramet av CWD (Chronic Wasting Disease) är i gång så om du hittar eller fäller ett misstänk djur är det viktigt att rapportera.

Läs mer.

Rapportera fallvilt och skjutna misstänkt sjuka djur på https://rapporteravilt.sva.se/.


 

 

123