Österåker-Vaxholm jaktvårdskrets

Välkommen till Österåker-Vaxholm jaktvårdskrets hemsidan!

 Jägarförbundet Österåker Vaxholm bildades 1943, och idag är vi cirka 750 medlemmar. Vi arbetar lokalt med jakt och viltvårdsfrågor och har en bred utbildningsverksamhet. Bland annat har vi hundutbildningar och en ungdomsverksamhet. I Österåker finns ett skyttecentrum med moderna älg, trapp- och viltmålsbanor vilket erbjuder fina möjligheter till jaktskytte. Vi förfogar över egna jaktmarker på 750 ha där vi bedriver dagkortsjakt. Dagkortsjakten är främst avsedd för invånare i Österåkers kommun.