Nyheter Arkiv

Kom och prova skjutsimulator på Kanalens Dag!

Österåker-Vaxholms Jaktvårdskrets är med på Kanalens Dag 25 augusti. Välkomna att komma förbi oss och prova skjutsimulator, ställa frågor eller bara prata om jakt och viltvård.

Vi finns vid Lastbilscentralen, vid bron över kanalen vid Circle-K.

Välkomna!

 

Läs mer

Dagkortsjakt jaktåret 2019-20

Välkommen att jaga med oss i Österåker. Vi jagar framförallt vildsvin, älg och småvilt. Anmälan sker genom att du sänder ett mejl till jagaiosteraker@gmail.com. Observera att samma person endast kan vara inbokad till två kommande jakttillfällen.  Ange dina personliga uppgifter och vilken jakt du vill delta i. Programmet finner du i bifogad  fil. Personer som är skrivna i Österåker har förtur, i enlighet med vårt arrendeavtal, liksom medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Antalet platser per jakt är maximerat till sex. Pris för medlemmar i Svenska jägarförbundet 500:- per jakttillfälle. Jakten arrangeras av Österåker-Vaxholms jaktvårdskrets och drivs helt ideellt, utan vinstintresse.

Välkommen!

 

Läs mer

Skjutdag för kretsmedlemmar lördagen 1:a juni

Österåker-Vaxholms Jaktvårdskrets bjuder in till en skjutdag på främst riktad mot nya/oerfarna jägare (medlemmar i Österåker-Vaxholms Jaktvårdskrets) som vill få möjlighet till lite mer vapenvana. Vi kommer att hålla till på Österåkers Skyttecentrum.
Dagen är indelad i tre delar:
– Hagelskytte, trap
– Inskjutning och precisionsskytte mot stillastående mål 80 meter
– Skytte stående fristående och med stöd 45 meter, stillastående mål
Instruktörer kommer finnas på stationerna för att bistå med råd och dåd om skjutteknik och övrig vapenhantering.
Dagen är gratis, men skytten betalar själv sina serier på trapbanan (130 kr/serie för ej medlemmar i ÖSC). Vapen, hagel och kula (helst klass 1), samt kulammunition står skytten för.
Vi börjar 09:00 och håller på till senast 14:00. Enklare lunch bjuder kretsen på. Vi bedömer att vi max kan hantera 15 deltagare.
Anmälan skickas till skjutdag2019@outlook.com
Välkomna!
Läs mer

Dagkortsjakt i Österåker, program 2018-2019

Välkommen att jaga med oss i Österåker. Vi jagar framförallt vildsvin, älg och småvilt. Anmälan sker genom att du sänder ett mejl till jagaiosteraker@gmail.com. Observera att samma person endast kan vara inbokad till två kommande jakttillfällen.  Ange dina personliga uppgifter och vilken jakt du vill delta i. Programmet finner du i bifogad  fil. Personer som är skrivna i Österåker har förtur, i enlighet med vårt arrendeavtal, liksom medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Antalet platser per jakt är maximerat till sex. Pris för medlemmar i Svenska jägarförbundet 500:- per jakttillfälle. Jakten arrangeras av Österåker-Vaxholms jaktvårdskrets och drivs helt ideellt, utan vinstintresse.

Välkommen!

 

Läs mer

Hög tid att rapportera till viltdata!

https://rapport.viltdata.se/login

Avskjutningsrapport 1 juli 2016 –  30 juni 2017

OBSERVERA ATT NYTT FÖR I ÅR ÄR ATT DU MÅSTE KONTROLLERA SÅ ATT ALLT ÄR KORREKT IFYLLT OCH DÄREFTER KLICKA I ”SLUTRAPPORT ÖVRIGT VILT”

En sak som är nytt är att du kan välja att rapportera allt fällt vilt summerat för hela året, eller om du vill rapportera varje djur var för sig. Denna funktion hittar du under menyn ”REGISTRERA” samt valet ”Fällt vilt”

Där finner du en blå rad där det står: ”KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA DITT JAKTLAGS ÅRSVISA UPPGIFTER” då kommer det fram lite text så att du kan välja hur du vill göra.

För att vi jägare ska kunna följa viltstammarnas utveckling är er rapport mycket viktig. Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har, för att öka vår kunskap om jakten och viltet

Ny rapporteringsperiod

Rapporteringsportalen Viltdata har genomgått stora förändringar och möjliggör fler funktioner. Även rapporteringsperoden har ändrats och följer nu jaktåret, 1 juli – 30 juni. Det innebär att det som skjuts under april, maj och juni skall inkluderas i det ni rapporterar

(Det innebär också att eftersom det har skett en förändring så samlar vi inte in någon statistik från perioden 20160401-20160630. Och detta gäller självklart bara statistik från våren 2016, framåt är det jaktåret som gäller som insamlingsperiod)

Tidigare års preliminära rapporter gällande Stockholms län finner ni här https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/verksamhet/viltovervakning/avskjutningsstatistik1/

Om ni stöter på något problem vid inrapporteringen så testa gärna att söka information här http://www.viltdata.se/sa-rapporterar-du/

Här kan du läsa mer om hur du gör för att rapportera övrigt vilt

http://www.viltdata.se/wp-content/uploads/2017/06/Registrera-fällt-vilt_2017-1.pdf

Hör av dig om du har några funderingar!

Med vänlig hälsning

Henrik Falk & Per Zakariasson

Jaktvårdskonsulenter

Svenska Jägareförbundet, Maskingatan 3, 195 60 Arlandastad

Tfn 08-591 255 76

E-post: henrik.falk@jagareforbundet.se

Hemsida: www.jagareforbundet.se

Läs mer