Årsmöte 5/2 2020 Gåvstaskolans matsal

Kallar till årsmöte
Onsdagen 5 februari 2020
Gåvsta skolas matsal kl. 19.00, Rasbo
Medlemskontroll för årsmötet kl 18.45
Årsmöte enligt stadgarna.
Dagordning, verksamhetsberättelse 2019,
förslag verksamhet 2020,
Sussi Adehed, veterinär, SLU kommer att hålla ett föredrag om jakthund och risker för skador, hur de kan förebyggas.
Skrivs ut av er som får detta på mejl, tas med på mötet.
Det kommer att finnas några extra ex på årsmötet.
Ni får kassarapporten på årsmötet inklusive valberedningens förslag.
Sedvanlig förtäring.

Välkommen!