Dokument

Se även:

Dokument 2016
Dokument 2015

Januari

INBJUDAN VALBEREDNINGSUTBILDNING (2017-01-23)

Bifogat finner ni en inbjudan till att skicka era viktigaste förtroendevalda på en utbildning

Läs mer och se till så att denna möjlighet delges alla berörda.

Inbjudan valberedningsutbildningar region Mitt 2017

 


JÄGARANDAN

Även om det är ganska lång tid kvar så kommer här inbjudan till den årliga populära utbildningen ”Jägarandan” i Stockholms län

Ta gärna med inbjudan till era respektive årsmöten och se till så att nyinvalda (och även befintliga) ledamöter får möjlighet att delta
Var: Jägareförbundets kontor i Märsta. Maskingatan 3, 195 60 Arlandastad

När: 18.30-21.00 den 24:e april 2017

Hur: Vi bjuder på matigt fika från ca kl 18
Vi går igenom hur:
• Jägareförbundet fungerar och arbetar
• Aktuella frågor nationellt-, samt på läns- och på kretsnivå
• Vilka möjligheter finns det och vilka roller har vi alla
• Jakten i Sverige igår, idag och i framtiden

Anmälan senast den 18:e april men gärna så snart som möjligt
Till: marie.tapper@jagareforbundet.se 
Tel: 08-591 255 71

Väl mött

Med vänliga hälsningar
Per Zakariasson