Styrelse och valberedning

Jägareförbundet Rimbo JVK 2020

Jaktvårdskrets
Nr: 1021
Namn: Jägareförbundet Rimbo JVK

 

Ordförande
Fredrik Lundh
070-347 90 49, 0175-717 13
fredrik.lundh@beckers-group.com

Vice ordförande:
Carlsson, Jan-Olof
0175-71557, 0705154383
vallby1@telia.com

Sekreterare:
Markus Rodmar
070 302 34 32
rjvk@rodmar.se

Övriga ledamöter:

Pontus Westman
070-697 58 45
Pontus.338@telia.com

Urban Westermark
070-528 50 26
urban@forstahjalpenkonsulten.se

Sten Königsson
0702-15 65 95
rimbo.kott@telia.com

Kassör

Dick Sköld
0761-755644
dick@jrmarkteknik.se

Suppleanter

Madeleine Lewander
010-584 76 34
madde@caliburns.se

Robert Kristensson
070-378 82 81
robert@roslagenselprojekt.se

Kinch, Adrian
0763 261 249
adrian.kinch@lindorff.com

Lars Nilsson
070 5294010
rofast@hotmail.com

Malmström, Magnus
0706 788 864
info@husiroslagen.se

Leif Staf
070 227 82 57
leif_staf@hotmail.com

Viltolycksansvarig  
Sune Johansson
070 370 32 89
sujohansson@telia.com

Media-/Webbansvarig:
Madeleine Lewander

Älgärendeansvarig:
Styrelsen och älgskötselområdena.

Valberedning 
Sammankallande:
Karl Malmström
070 661 18 94
kalle@lillgrodan.com

Ledamöter:
Peter Ahlström
070 732 28 82
peter.ahlstrom@ohmegi.se

Niclas Lundh
niklas@notboda.se
0175-71010

Revisorer, ange ordinarie och suppleanter:

Marianne Lindqvist
08-512 940 14 0761-72 31 21
fiskesa@gmail.com

Kjell Lommerdal
0175-60685 0708-36 02 23
k.lommerdal@telia.com

Revisorsupleanter
Bertram Schmiterlöw
0175-640 46 070-964 02 44

Håkan Lindgren
070-826 02 82
info@hmhyrochmaskin.se

Henrik Sjöberg

ÖVRIGT

Jakt & Viltförvaltning
Jan-Olov Carlsson
vallby1@telia.com
070-515 43 83

Hund
Ansvarig styrelsen