Nyheter Arkiv

Kallelse till årsmöte i dessa coronatider!

Kallelse till årsmöte i dessa coronatider!
Datum: 4/2 2021 kl 1800
Plats: Online via Microsoft Teams
Övrigt: För anmäla maila adam.agge@live.se för att få länk till mötet.
 
Vi är medvetna om att detta inte är en optimal lösning för att genomföra ett årsmöte på, men med tanke på rådande omständigheter är det vår ända möjlighet. Hör av er om ni har frågor eller funderingar.
Väl mött, hälsningar styrelsen!
Läs mer

Kallelse till jaktstämma Jordbergs VVO 2020

Kallelse till jaktstämma

Lördag 2020-06-06 kl 08:00 Vallen, Jordberg. Extra ärende att behandla är beslut om utlåning av medel till bildandet av Jordberg fäbods samfällighet.

Notera att detta också är sista dagen att anmäla om du  INTE skall delta i årets älgjakt.

Dagordning Jaktstämma Jordbergs VVO

 1. Val av ordförande.
 2. Anmälan om protokollförare.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämma utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår.
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
 9. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för  jaktledare.
 10. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för fällt villebråd under jaktåret.
 11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarn
 12. Utlåning av medel till bildandet av Jordberg fäbods samfällighet.
 13. Antagande av medlemmar.
 14. Val av ordförande i styrelsen.
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 16. Val av revisorer jämte suppleanter.
 17. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis.
 18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma.
 19. Val av valberedning.
 20. Övriga frågor.

 

 

J o r d b e r g s V i l t v å r d s o m r å d e s f ö r e n i n g  – B g: 2 7 2 – 8 8 2 2

E m a i l:  o r d f o r a n d e . j o r d b e r g @ p l a r s . o r g

Läs mer

Årsmöte Siljansnäs jaktvårdskrets

Ordinarie årsmöte för Kretsen 21/2 2020

Jägareförbundet Siljansnäs Kretsen hälsar alla medlemmar välkomna till traditionsenligt årsmöte!

Datum: 21 februari 2020.

Klockan: 18.00

Plats: Siljansnäs roddarklubbs båthus. Siljansnäs.

Välkomna/Kretsstyrelsen

Läs mer

Jaktstämma i Jordbergs VVO.

Kallelse till jaktstämma

 

Lördag 2019-06-01 kl 08:00 Vallen, Jordberg. Extra ärende att behandla är beslut om utlåning av medel till bildandet av Jordberg fäbods samfällighet.

 

Notera att detta också är sista dagen att anmäla om du  INTE skall delta i årets älgjakt.

 

Dagordning Jaktstämma Jordbergs VVO

 1. Val av ordförande.
 2. Anmälan om protokollförare.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämma utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår.
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
 9. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för  jaktledare.
 10. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för fällt villebråd under jaktåret.
 11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarn
 12. Utlåning av medel till bildandet av Jordberg fäbods samfällighet.
 13. Antagande av medlemmar.
 14. Val av ordförande i styrelsen.
 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 16. Val av revisorer jämte suppleanter.
 17. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis.
 18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma.
 19. Val av valberedning.
 20. Övriga frågor.

 

 

J o r d b e r g s V i l t v å r d s o m r å d e s f ö r e n i n g  – B g 2 7 2 – 8 8 2 2 – E m a i l o r d f o r a n d e . j o r d b e r g @ p l a r s . o r g

C / O R i c k a r d P l a r s , S l å t t e r v ä g e n 2 4 , 1 7 5 5 0 J ä r f ä l l a

Läs mer

Årsmöte för Siljansnäs JVK

Ordinarie årsmöte för Kretsen 22/2 2019

Jägareförbundet Siljansnäs Kretsen hälsar alla medlemmar välkomna till traditionsenligt årsmöte!

Datum: 22 februari 2018.

Klockan: 18.00

Plats: Siljansnäs roddarklubbs båthus. Siljansnäs.

Välkomna/Kretsstyrelsen

Läs mer

Årsmöte för Siljansnäs JVK

Ordinarie årsmöte för Kretsen 23/2 2018

Jägareförbundet Siljansnäs Kretsen hälsar alla medlemmar välkomna till traditionsenligt årsmöte!

Datum: 23 februari 2018.

Klockan: 18.00

Plats: Servicehuset. Siljansnäs.

Välkomna/Kretsstyrelsen

Läs mer