Välkommen till Skellefteå kretsen

MEDLEM
Stolt jägare och medlem
• Jägareförbundet arbetar för att ge dig en bra och variationsrik jakt.
• Vi är en växande organisation och vår position är tydlig.
• Alla är välkomna och det är attraktivt att utvecklas i Jägareförbundet.
• Vi respekteras i samhället för vår kunskap, våra färdigheter och etik.

JAKT OCH VILTVÅRD
Välmående viltstammar som förvaltas lokalt
• Jägareförbundet vårdar och står upp för det vilda.
• Viltförvaltningen baseras på fakta, kunskap och lokal förankring.
• Vi säkerställer kvalitativa viltstammar lokalt, genom samverkan med
andra parter regionalt, nationellt och internationellt.

SAMHÄLLE
Jakt och viltvård är en självklar samhällsnytta
• Jägareförbundets kunskap efterfrågas och uppskattas av samhället.
• Allmänheten har kunskap och förståelse för jaktens och viltvårdens
betydelse för vilt, människa och natur.
• Vi arbetar med andra intressenter för en rik fauna och biologisk mångfald.
___________________________________________________________________________________________________________________