Skjutstig vid Noran 2022

7 augusti 2022

Start och anmälan: 8.00 – 12.00

Klass 1 vapen.

Om du kommer norrifrån: Första avfarten efter Sörbränningen

Om du kommer söderifrån: Ca 7 km efter Tönnebro

Skyltar kommer att sättas upp

Pris: 150 kr

Ungdomar under 25 år: 100 kr

Björnpass: 50 kr

Vi tänker oss för och följer de riktlinjer som finns med tanke på covid!

Korv och bröd, kaffe m.m. finns vid målet.

Välkomna!