Styrelsen

Befattning
Namn & Adress
Telefon & e-post
Ansvarsområde
Ordförande
Barbro Wigren
070-3643309
Medlemsansvarig
Utbildningsansvarig
Vice ordförande
Åke Sundin
070-2457018
Skytteansvarig
Älgstigen
 Jägarexamen
Kassör
Ulf Söderlund
070-2271960
Webbansvarig
 
 Sekreterare
Hans Åhlin
 
 
070-6737730
Ledamot
Lennart Östlund
070-567 82 97
Eftersöksansvarig (kretssamordnare)
Rovdjursansvarig
Viltprovtagare
Ledamot
Sara Norling
073-8029359
JAQT
Ungdomsansvarig
Ledamot
Magnus Jonsson
072-5729230
Ungdomsansvarig
Suppleant
Hanna Söderlund
 
073-3469647
Facebook
JAQT
 Suppleant
Vakant
 Valberedning
Eva Oremo
 Valberedning
Hans Norin
 Valberedning
Yngve Skoglund
Revisor
Bertil Enström
 
Revisor
Bengt Jansson
Revisorsuppl.
Carina Andersson
 
Revisorsuppl.
Anette Larsson