Styrelsen

Befattning
Namn & Adress
Telefon & e-post
Ansvarsområde
Ordförande
Barbro Wigren
070-3643309
Medlemsansvarig
Utbildningsansvarig
Vice ordförande
Åke Sundin
070-2457018
Skytteansvarig
Älgstigen
 Jägarexamen
Kassör
Ulf Söderlund
070-2271960
Webbansvarig
 
 Sekreterare
Hans Åhlin
 
 
070-6737730
Ledamot
Lennart Östlund
070-567 82 97
Eftersöksansvarig (kretssamordnare)
Rovdjursansvarig
Viltprovtagare
Ledamot
Hanna Söderlund
JAQT
Facebook
Ledamot
Joshua Mattsson
Suppleant
Emil Larsson
 
Ungomsansvarig
 Suppleant
Vakant
 Valberedning
Eva Oremo
 Valberedning
Hans Norin
 Valberedning
Yngve Skoglund
Sammankallande
Revisor
Bertil Enström
 
Revisor
Bengt Jansson
Revisorsuppl.
Anette Rundén