Arkiv | mars, 2018

Kronviltdag Övedskloster

Kronviltdag 7 april 2018

10.30 Föredrag ”Viltåkrar för kronvilt och minskade skogsskador”

Information om ”Vild och bortskämd”

Troféutställning

Trofébedömning

Åldersbedömning av underkäkar

Redovisning av avskjutning 2017/2018

Skärmutställning kronvilt

Möjlighet att diskutera kronvilt

Grillvagn på plats

Läs mer