Nyheter Arkiv

Årsmöte i Söderslätts Jaktvårdskrets

Välkommen till årsmöte i Söderslätts Jaktvårdskrets.

Årsmötet hålls denna gången på Tegelberga Golfklubb torsdagen den 16 februari.

Samling 18.00 för sedvanlig ärtsoppa.

Årsmötet startar 19.00

Obligatorisk anmälan görs till:

torbjorn.andren@assaabloy.com

Välkomna !!

Läs mer

Småviltsjakt för kvinnor – 27 november 2022

Söndagen den 27 november 2022 anordnas en jakt på ett viltrikt gods i Nordvästra

Skåne, Gustav Holmgren, är en av medlemmarna i jaktlaget och arrangerar jakten.

Jaktbart vilt är hare, svartfågel, vitfågel, gås, ringduva, räv, mink, mård och grävling.

Jaktlaget är måna om naturen och betesmarkerna, därför skjuter vi bara med filtförladdning.

Varje jägare tar själv med ammunition.

Dagen kommer att börja med frukost och information. Lunch kommer också att serveras,

I trevlig miljö inomhus. Båda dessa måltider ingår i priset.

Kostnad för jakten är 1500kr, Jägarförbundet Söderslätt sponsrar varje jägare som är

medlem i jägarförbundet med 500kr.

Det behövs 20 deltagare i jakten, stora områden.

Det kommer att finnas instruktörer med under hela jakten om man har några frågor.

Skjutet vilt tillfaller jägaren utan extra kostnad.

Anmälningar skall skickas till

Christina Eckerwall 0709246796 eller tinaeckerwall@hotmail.com

Sista anmälningsdag är 18 november.

Betalning sker också till Christina Eckerwall på Swish, ange namn och medlemsnummer i

Jägarförbundet.

Kostnad 1000kr för medlemmar, 1500kr icke medlemmar

Läs mer

Börringedagen 29 maj

På söndag 29 maj arrangeras på nytt Börringedagen kl 09.00 – 13.00. Hagelskytte på 6 stationer. Priser utlottas. Korvgrillning. Passa på att vässa hagelskyttet under trivsamma former.

Ingen föranmälan.

Börringedagen är ett samarrangemang mellan Lundabygdens Jvk, Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening, Söderslätts Jvk och Malmö Vitvårdsförening.

Hjärtligt välkomna.

Läs mer

SÖDERSLÄTTS JAKTVÅRDSKRETS bjuder till Introduktionsdag för ungdomar

Hej alla jaktintresserade ungdomar. Söderslättskretsens ungdomsgrupp håller för fullt på med planering av aktiviteter för alla kretsens ungdomar. För att dra igång ungdomsverksamheten vill vi bjuda in dig som är mellan 15 till 25 år söndagen den 8 maj till Börringe Gård (belägen i närheten av Sturup) till en introduktionsdag.

Dagen kommer att bjuda på diverse jaktrelaterade aktiviteter (t ex skytte, spårning med hund, viltvård m.m.) och lunch. Detta blir ett verkligt intressant tillfälle för dig som är intresserad av jakt och det vilda i vår fina skånska natur.

Anmälan sker genom mejl till appelgrenkalle@gmail.com.

Du får gärna ta med en kompis eller förälder.

Varmt välkommen

 

Söderslätts Jaktvårdskrets

Ungdomsgruppen

Kalle Appelgren                          Elisabeth Jagerstam                  Anders Jagerstam

Håkan Lindgren                          Thomas Jacobsson

Läs mer

Tjejhagelskytte Falsterbo Sportskytteklubb

Lördagen den 23/4-22, klockan 13-15, kommer det att vara tjejhagelskytte på Falsterbo Sportskytteklubb.

Det vänder sig till dig som har egen hagelbössa.

Det kommer att finnas Trap, Skeet och ev Sporting.

Banhyra på 100kr bjuder Jägarförbundet på, om man visar upp medlemskort.

Vi använder endast miljöammunition. Det finns att köpa på banan.

Skott 90kr/ask medlem i Sportskytteklubben, icke medlem 110kr/ask.

Skjutserie, medlem 50kr/ask, icke medlem 70kr/ask.

Sista anmälningsdag 20/4-22

Anmälan till:

tinaeckerwall@hotmail.com

Läs mer

Till medlemmarna i jaktvårdskretsarna Malmö-Burlöv och Söderslätt.

Till medlemmarna i jaktvårdskretsarna Malmö-Burlöv och Söderslätt.

 

Vid årsmötet 1 febr 2022 för Malmö-Burlövs jvk och årsmötet 3 febr 2022 för Söderslätts jvk beslöts på förslag av resp styrelse att Malmö-Burlövs jvk skulle uppgå i Söderslätts jvk. Enligt stadgarna för Jägareförbundets jaktvårdskretsar skall en sådan åtgärd och ett sådant beslut bekräftas av en extrainkallad årsstämma.  De extra årsstämmorna avhölls den 1 mars för Malmö-Burlöv och den 2 mars för Söderslätt varvid besluten på de ordinarie stämmorna konfirmerades.

 

Det innebär att när vi nu går in i verksamhetsåret 2022 är benämningen på de sammanslagna kretsarna Jägareförbundet Söderslätts jaktvårdskrets. Styrelsen, valberedningen  och revisorerna framgår av Söderslätts hemsida. 

 

Styrelsen för Söderslätts jvk vill härmed hälsa alla medlemmar i Malmö-Burlövs jvk mycket välkomna till kretsen. Vi ser framemot att erbjuda alla våra medlemmar – gamla som nya – aktiviteter med olika innehåll och inriktningar.

 

Den avgående styrelsen i Malmö-Burlöv jvk vill tacka för de gångna åren och några av styrelsemedlemmarna kommer att vara engagerade i andra roller i kretsen framöver.

 

Avslutningsvis vill vi be alla medlemmar som får detta mejl uppmana sina jaktvänner att meddela JF´s kansli i Kristianstad sina mejladresser i händelse detta inte redan är gjort (det är nämligen inte mer än hälften av alla medlemmar som har registrerade mejladresser).

 

Med vänlig hälsning

 

Therese Billgren                                 Thomas Jacobsson

Ordförande Malmö-Burlöv jvk        Ordförande Söderslätts jvk

Läs mer

Extrainkallat årsmöte Söderslätts Jaktvårdskrets

Kallar härmed till extrainkallat årsmöte i Söderslätts Jaktvårdskrets den 2 mars klockan 18.30.

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Föranmälan om deltagande sker till: torbjorn.andren@assaabloy.com

På dagordningen står beslut om eventuellt samgående med Malmö/Burlöv och Söderslätts Jaktvårdskrets.

Läs mer

Årsmöte Söderslätts Jaktvårdskrets

Söderslätts Jaktvårdskrets

Ändrad plats för årsstämman 2021

Mötet kommer att genomföras digitalt

 

Då vi tyvärr får konstatera att vi ånyo är inne i en tilltagande smittspridning av Covid-19 viruset har styrelsen för Söderslättskretsen beslutat att även detta års stämma måste hållas digitalt. Vi beklagar detta och tycker det skulle ha varit mycket trevligt att äntligen kunna träffa medlemmarna på traditionellt vis. Med ärtsoppa och pannkakor, fysisk stämma och föredrag. Men för allas säkerhet väljer vi den digitala kommunikationen.

 

Datum och tid är fortfarande 3 Februari kl 19.00.

 

De medlemmar som önskar delta skall logga in på torbjorn.andren@assaabloy.com och anmäla sitt deltagande.

 

 Styrelsen hälsar välkommen till Årsmötet i Söderslätts Jaktvårdskrets

Läs mer

Tjejhagelskytte på FSSK

Välkomna till Tjejhagelskytte på Falsterbo Sportskytteklubb, lördagen den 13 november kl 13.00 – 15.00

På banan finns möjlighet att skjuta Trap, Sporting och Skeet.

Banhyran är 100 SEK/pers som Jägareförbundet bjuder på vid uppvisande av medlemskort.

Ammunition finns att köpa på banan, vi ser helst att ni använder miljöammunition för att minska plast i naturen.

Miljöammunition kostar 70 SEK/ask för medlemmar och 100 SEK/ask för icke medlemmar (i FSSK).

Skjutserie 50 SEK/serie för medlem och 80 SEK/serie fr icke medlem (i FSSK)

Hoppas att ni har möjlighet att komma och skriv gärna om ni kommer.

Väl mött !!

Tina Eckerwall

Läs mer