Arkiv | oktober, 2018

Filmer om foderskapande åtgärder

Projektet Vild & Bortskämd

Alla vinner på mer foder utspritt i landskapet. Det gynnar den biologiska mångfalden,

de jaktbara djurens hälsa och reproduktion samt minskar trycket på produktionsgrödor.

Ett stort antal organisationer i Götaland har därför gått samman i ett projekt, Vild & Bortskämd,

för att sprida kunskap och inspiration om foderskapande åtgärder i skog och mark.

Nu har två filmer producerats för markägare och jägare.

Organisationer i projektet

Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen Skåne,

SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, LRF, Högskolan i Halmstad samt privata skogsägare.

Filmerna har en egen Youtubekanal https://www.youtube.com/channel/UCoongOhREwQZa65BqZ95rA

och läggs på Facebook. https://www.facebook.com/vildochbortskamd/

Läs mer