Beslut om skyddsjakt på gråsäl

Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 1 100 gråsälar.
Skyddsjakten får endast ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från
en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller
tagit fångst från redskapen.
Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn på eller av.
Vid sidan av

Läs mer i beslutet HÄR!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar