Kallelse till årsmöte 3/2

Kallelse

till årsmöte i Jägareförbundet Sollefteå-Långsele Jaktvårdskrets, samt Edsele JVK och Ramsele JVK, torsdagen den 3 februari 2022 kl. 19.00, på ZOOM.

På grund av pandemin emotser vi en föranmälan senast 2022-02-02 till  JVKs sekr. Margareta Almberg på solleftealangselejvk@gmail.com, innehållande namn, adress och e-postadress.

På mötet kommer sedvanliga punkter i stadgarna tas upp samt förslag på namnändring av Sollefteå-Långsele JVK då Edsele-Ramsele-kretsarna numera ingår i Sollefteå-Långsele  JVK.

Efter årsmötet föreläser Per Arne Olsson och redogör för rovdjursläget lokalt/regionalt och nationellt. Ett nytt projekt inom SJF är ”Digital viltövervakning”. Efteråt finns tid för frågor.

Styrelsen

Bertil Johansson

Ordförande Sollefteå-Långsele Jaktvårdskrets

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar