Styrelsen

 

Ordförande Bertil Johansson
Järpvägen 3
881 35 Sollefteå
Tel: 070-675 39 04
E-post
Vice Ordförande
Mikael Johansson
Tel: 070-263 73 98
E-post
Sekreterare Elisabeth Sjöström
E-post
Kassör Daniel Oremo
Tel: 076-837 10 52
E-post
Ledamot Magnus Eklund Engvall
Tel: 070-373 70 40
E-post
Ledamot Richard Gustafsson
Tel: 070-026 60 01
E-post
Ledamot Ronny Persson
Tel: 072-500 77 15
E-post
Ledamot Weine Rohlén
Tel: 070-340 10 35
E-post
Adjungerad Pär Svensson
Tel: 070-392 92 24
E-post
Revisorer Birgitta Edwall & Torsten Victorin
Revisorssuppleanter
Valberedning VAKANT
Allmän kontakt styrelsen E-post

2020-02-12