Styrelsen

Ordförande: Tomas Lind 0705756413

Sekreterare: Per Lygnholm

Kassör: Thomas Nyckelgård

Övriga ledamöter: Fredrik Olsson, Ulf Hansson, Lars-Peter Nyckelgård och Otto Jansson