Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eftersök/Trafikolycka

Eftersöksorganisationen

Polisen har det övergripande ansvaret för eftersök av trafikskadat vilt.
Uddevallanejdens Jaktvårdskrets är behjälplig vid organiserandet av eftersöksekipage  vilka skall verka längs vägarna inom Uddevalla kommun, utom inom stadsplanerat område där kommunens jourjägare svarar för eftersöken.

Ring 112 om du råkat ut för viltolycka!