Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Styrelse

Styrelse 2023

Ordförande 

Matthias Andersson
uddevallajakt@gmail.com

 

Uppgifter om resten av styrelsen kommer att läggas in inom kort. (hoppas vi)

Vice ordförande

Sekreterare

 

Kassör

 

Ledamöter

 

Suppleant

 

 

Revisorer

 

 

Revisorsuppleanter

 

 

Valberedning