Startsida

 

Hej och välkommen till Värnamo Jaktvårdskrets hemsida.

Varmt Välkomna på Årsmöte den 5 februari 2020, 19:00, i Värnamo Stadshus!

Det kommer finnas kaffe och fralla till självkostnadspris.

Jonathan Lilja kommer hålla ett föredrag om älgstammen och hur den har påverkats efter fjolårets torra sommar.

Motioner till kretsen
skall vara kretsstyrelsen tillhanda senast den 31 december. Efter styrelsens yttrande och kretsårsmötets beslut skall motionen överlämnas till länsföreningen senast den 6 mars påföljande kalenderår. Kontaktuppgifter till styrelsen hittas under sidan ”Kontakta oss.”

Varje medlem tillhörande en jaktvårdskrets har rätt att till kretsens årsmöte väcka motion, dvs lägga förslag. En motion är en demokratisk rättighet och ett bra sätt att föra fram din åsikt på. Vill du påverka verksamheten och har förslag på förbättringar mm ska du skriva en eller flera motioner till föreningens årsstämma.

 

Gilla gärna vår Facebook-sida: